Ostatní výlisky

Kovové výlisky dle požadavku zákazníka včetně složitých tvarových dílů.