Svařování

Odporové svařování, obloukové svařování, svařování v ochranné atmosféře - vše na robotizovaných a
poloautomatických zařízeních.